Informace o APS VŠB-TUO - Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
(APS VŠB-TUO) je komorní smíšený sbor, jehož členy jsou studenti nebo absolventi ostravských středních a vysokých škol. Vznikl v roce 2007 jako studentská organizace, která volně navázala na středoškolský Komorní sbor EXIL při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě (2000–2007). Uměleckým vedoucím, dirigentem a srdcem sboru byl v letech 2000–2014 Jan Mlčoch. Pěvecké seskupení získalo řadu ocenění a účastní se festivalů v Evropě, ale i v daleké Argentině. Je řazen mezi významné představitele akademického sborového zpěvu. Za svou existenci natočil 4 CD.
Adam Sedlický je absolventom hry na klavír v triede Mgr. art. Dariny Švárnej a dirigovania u doc. Štefana Sedlického na Konzervatóriu v Žiline.
V rokoch 2012–2015 pôsobil ako šéfdirigent Moravskosliezskej Sinfonietty a taktiež ako dirigent Symfonického dychového orchestra Májovák v Karvinej, s ktorým absolvoval koncertné zájazdy do Slovinska a Rakúska. Od roku 2014 spolupracuje na orchestrálnych projektoch s Ostravskou univerzitou.
V roku 2016 ukončil magisterské štúdium orchestrálneho dirigovania v triede MgA. Jaroslava Kyzlinka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval semestrálne štúdium na Hudobnej Akadémii v Krakove, kde sa úspešne zúčastnil majstrovských dirigentských kurzov pod vedením významného poľského dirigenta Gabriela Chmury.
V sezóne 2015/2016 bol v angažmá Národného divadla Moravskosliezskeho, v ktorom naďalej hosťuje. V súčasnosti je šéfdirigentom Komornej opery Bratislava, dirigentom orchestra na žilinskom konzervatóriu a tiež študentom doktorandského štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Popri svojom pôsobení v rôznych orchestroch sa venuje aj speváckym zborom. Od roku 2015 je dirigentom Akademického speváckeho zboru Vysokej školy baníckej v Ostrave, s ktorým už dosiahol nemalé úspechy: zlaté pásmo – víťaz kategórie komorných zborov na medzinárodnej súťaži vysokoškolských zborov Akademická Banská Bystrica 2015. 1. miesto a špeciálna cena za najlepšie prevedenie povinnej skladby na súťaži v litevskom Vilniuse a v roku 2016 zvíťazil s týmto zborom na medzinárodnej súťaži v Jihlave.

Soutěže | Festivaly
2017 Akademická Banská Bystrica (Slovensko), zlaté pásmo v kategorii komorních sborů, nejlepší interpretace povinné skladby a absolutní vítěz soutěže
2016 Festival sborového umění (Jihlava, Česká republika), zlaté pásmo a absolutní vítěz kategorie s povinnou skladbou
2016 Účast na Florilege Vocal de Tours
2015 Laudate Dominum (Litva), první místo, Cena za nejlepší zpracování povinné skladby
2015 Akademická Banská Bystrica (Slovensko), zlaté pásmo, Cena rektora UMB za působivou dramaturgii
2014 Mezinárodní sborový festival (Preveza, Řecko), stříbrné pásmo, Ocenění za nejlepší zpracování folklorní skladby
2013 Festival sborového umění (Jihlava, Česká republika), zlaté pásmo
2013 Festa Academica (Praha, Česká republika)
2012 Ohridský sborový festival (Ohrid, Makedonie), stříbrné pásmo
2011 Festival sborového umění (Jihlava, Česká republika), zlaté pásmo
2011 Praga Cantat, zlaté pásmo, Zvláštní cena poroty za vynikající dirigentský výkon
2011 Festa Academica (Praha, Česká republika)
2010 Mezinárodní sborový festival (Buenos Aires, Argentina)
2009 Festival Barborka (Wroclaw, Polsko)
2009 Festa Academica (Praha, Česká republika) – pod záštitou Václava Havla, 20. výroční sametové revoluce
2008 56th European Music Festival for young People (Neerpelt, Belgie), stříbrné pásmo
2008 Svatováclavský festival duchovní hudby (Žďár nad Sázavou, Česká republika)
2008 Festival renesančního zpěvu (Budapešť, Maďarsko)
2007 Semana Coral Internacional de Alava 2007 (Vitoria-Gasteiz, Španělsko)
2007 IX Jornadas Internacionales "Música Coral" 2007 (Burgos, Španělsko)

Projekty | Spolupráce
2015 Inaugurační koncerty nového dirigenta APS VŠB-TUO Adama Sedlického
2014 Rok české hudby s APS VŠB-TUO (Projekt podpořený městem Ostrava a projektem Rok české hudby 2014)
2013 Rumunsko, výjezd „Za českými krajany…“
2012 Premiéra Light Mass Vytautase Miškinise a Janáčkův Otčenáš
2012 Vánoční oratorium J. S. Bach – spolupráce s Janáčkovou konzervatoří a gymnáziem v Ostravě
2011 II. Mezinárodní festival pěveckých sborů Visegrádské čtyřky, festival pod taktovkou APS
2010 Spolupořádání Festivalu mužských pěveckých sborů a Ostrava zpívá
2009 I. Mezinárodní festival pěveckých sborů Visegrádské čtyřky, festival pod taktovkou APS

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky