Rok české hudby s APS VŠB-TUO

30. 6. 2014
Projektu Rok české hudby 2014, který se opírá o výročí významných českých umělců, se zúčastnil také Akademický pěvecký sbor v čele se sbormistrem Janem Mlčochem – a to koncerty v Hradci nad Moravicí (27. 4.), Příboře (15. 6.) a Ostravě (25. 5. a 18. 6.), přičemž společným předpokladem bylo zejména provedení skladeb autorů, kteří jsou (více či méně) spjati s Ostravou a blízkým okolím. Posluchači se tak znovu setkávali nejen s Leošem Janáčkem, jehož 160. výročí narození bylo ve znamení skladeb „Graduale“ a „Kačena divoká“, a Otmarem Máchou, ale také Josefem Sukem, Ctiradem Kohoutkem, Petrem Ebenem a jinými.

O proměnlivosti jednotlivých vystoupení svědčí také spolupráce se sborem Moraviachor (v čele se sbormistrem Josefem Surovíkem), který s námi v květnu vystoupil v jedinečném prostředí národní kulturní památky Dolu Michal. Společné provedení skladby „Oj, oj, oj“ Zdeňka Lukáše zde bylo také pomyslným vrcholem celého projektu, třebaže se nejednalo o jubilanta. (Za její interpretaci jsme v červenci získali zvláštní cenu na Mezinárodním sborovém festivalu v řecké Preveze.) Pozornost si zaslouží i klavírní spolupráce studentky ostravské konzervatoře Ivy Žurkové, bez jejíhož doprovodu by například „Moravské dvojzpěvy“ Antonína Dvořáka byly neúplné.

Smysluplnost Roku české hudby 2014 lze spatřit nejen v oživení zájmu o českou hudbu (která je jinak neodmyslitelnou součástí našeho repertoáru) na celostátní úrovni, ale zejména v nových možnostech spolupráce (nejen) s partnerskými sbory a možnosti reprezentovat Ostravu jako město s bohatou tradicí kultury. Samotné město Ostrava finančně podpořilo tento projekt.

Reakce publika jinak potvrdily hlavní stanovené cíle Akademického pěveckého sboru VŠB-TUO, který vystupuje pravidelně od roku 2007, za sebou má několik úspěšných zájezdů do zahraničí (Španělsko či Argentina) a projektů napříč hudebními oblastmi („Light Mass“). „V dobrým sme se sešli, v dobrým se rozejdem…“ Na shledanou na dalších koncertech.

Ondřej Jurásek