Soutěžní festival duchovní hudby International Choral Festival Preveza, Řecko 3.–6. 7. 2014

15. 7. 2014
APS VŠB-TUO věnoval prvních osm dní v červenci soutěžnímu festivalu v Preveze v Řecku, kde jsme změřili své pěvecké sily s dalšími dvanácti sbory, v naši kategorii pak s ruským Saint Kirill and Methodius Church Choir z Ufy. I když jsme měli v jarní části sezóny napilno s projektem „Rok české hudby s APS VŠB-TUO“, rozhodli jsme se přijmout účast na tomto festivalu duchovní hudby jako výzvu a připravili jsme bohatý program na veškeré akce.

Naše turné vždy začínají na zastávce Rektorát VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, kde naložíme vše potřebné a vyrážíme. Ačkoliv jsme byli i ve Španělsku, Makedonii nebo Rumunsku, tato byla naše nejdelší cesta autobusem, kterou jsme zažili. S našimi řidiči ale proběhla bez karambolů a hlavně bezpečně.

Po příjezdu na ubytování jsme si nechali jeden den na aklimatizaci a malý „relax“ u moře, abychom ve čtvrtek 3. 7. mohli zahájit v plné síle soutěžní klání. Po milém a příjemném přivítání na schůzce se sbormistry a „lídry“ všech zúčastněných sborů, jsme se zařadili do průvodu, který končil v Open Garden Theatre of Municipality of Preveza „Giannis Ritsos“, kde se představilo všech třináct soutěžních i nesoutěžních sborů. Atmosféra byla skvělá a všichni lidé, kteří byli poblíž průvodu, nám mávali a zdravili nás. Je vidět, že mezinárodní sborový festival se za svých devatenáct let existence stal nedílnou součástí kulturních aktivit města.

Na již zmíněném úvodním koncert jsme úspěšně reprezentovali českou hudbu programem složeným ze skladeb Antonína Dvořáka, Zdeňka Lukáše a ostravského rodáka, Otmara Máchy.

V pátek 4. 7. večer v 19 hodin nás čekalo 20 soutěžních minut. Jako program pro duchovní část náš sbormistr Jan Mlčoch vybral následující skladby: Tomás Luis de Victoria – Vere Languores Nostros, Charles Villiers Stanford – Beati Quorum Via, Knut Nystedt – Gloria, Trond Kverno – Ave Maris Stella. Poslední skladba měla být folklórního rázu a tady náš sbormistr vsadil na již zmíněného Zdeňka Lukáše a jeho Oj, oj, oj. K této písni jsme připravili i důmyslnou a vtipnou choreografii.

Co se týče repertoáru, je třeba říci, že jsme spolu se slovenským sborem jako jediní reprezentovali latinskou duchovní hudbu, která výrazně kontrastovala s tradičními ortodoxními zpěvy ostatních soutěžících. Právě volbou skladeb jsme příjemně překvapili a byli pak porotou chváleni. Jako kuriozitu můžeme zmínit fakt, že pěvecký sbor z ruské Ufy, který s námi soutěžil v kategorii smíšených sborů, vybral do svého repertoáru stejnou skladbu jako my, čímž porotě práci dost usnadnil, neboť interpretace Victorii jako pravoslavného liturgického chorálu jim znemožnila lepší umístění.

V týž den, o dvě hodiny později, jsme absolvovali společně se dvěma izraelskými sbory a slovenským Popradským dětským sborem Open-air koncert na promenádě blízko přístavu. Měl opět skvělou a vřelou atmosférou. Nejenže se potleskem podporovaly sbory navzájem, ale také místní lidé či turisté, kteří se přišli na koncert podívat, odcházeli nadšení. Slyšeli od nás opět ryze český program, např. Jaroslava Ježka, Zdeňka Lukáše, Otmara Máchu, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

Ve volném dni jsme se zajeli podívat na kláštery Meteora na vrcholcích bizarních slepencových skal v oblasti Thesálie. Tento den jsme ukončili u moře a těšili se na následující den, kdy se dovíme výsledek soutěže.

V neděli ráno nervózní a plni očekávání se sbormistr Jan Mlčoch s prezidentkou Martinou Vyležíkovou zúčastnili setkání s porotou. Ta jim dala různá doporučení, pochválila repertoár, ale neřekla jasný výsledek. Trochu rozpačitě se vydali zpět za členy APS VŠB-TUO s tím, že na vítězném večeru zpívat nebudeme, protože jsme v soutěžním klání neuspěli. Ale opak byl pravdou! Získali jsme stříbrnou medaili a soupeře jsme nechali za sebou s bronzovou medailí. Byl to pro nás šok. Každopádně daleko větším a příjemnějším překvapením bylo, že jsme získali ocenění za nejlepší zpracování folklorní skladby. Jsme velmi rádi, že jsme měli takový úspěch, protože být v kategorii s ruským sborem v duchovní hudbě je dosti těžké. Zvládli jsme to a nastartovalo nás to do další sezóny, kterou začínáme na našem tradičním soustředění 22.–24. srpna 2014 v Klokočově u Vítkova.

Jan Mlčoch
Martina Vyležíková