Akademická Banská Bystrica

29. 6. 2015
Festival Akademická Banská Bystrica (ABB) probíhá pravidelně ve dvouročních intervalech na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jedná se o soutěž středoškolských a vysokoškolských sborů či vokálních uskupení, jehož XVI. ročníku se ve dnech 7. až 9. května 2015 zúčastnily sbory ze Slovenska, Maďarska a České republiky, tu reprezentovala hned dvě uskupení, a to Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice a Akademický pěvecký sbor Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. Nemusíte se ale bát, sbory si vzájemně nekonkurovaly. První z nich bojoval o umístění v kategorii smíšené pěvecké sbory, zatímco APS VŠB-TUO se snažil ukořistit první příčky mezi sbory komorními.

Kdo by si myslel, že stačí přijet, zazpívat a hotovo, plete se. Kromě soutěžního vystoupení s patnáctiminutovým programem měl každý svůj vlastní večerní koncert, zpívalo se i hromadně na banskobystrickém náměstí, kde zazněly skladby Aká si mi krásná Eugena Suchoně a studentská hymna Gaudeamus Igitur Lubora Bárty, a nesmělo chybět závěrečné vystoupení všech sborů, které udělalo tečku za celým festivalem.

Na druhou stranu si účastníci užili i spoustu zábavy. Zpívalo se všude, v soutěžní aule BELIANA, ve vstupní hale univerzity, na trávníku před ní v chladivém stínu stromů atd. Nezapomenutelný byl Fruit Song v podání zpěváků univerzitního sboru Pécs z Maďarska, jehož nenáročný text (mango, kivi, ananas, banán), chytlavou melodii a snadnou choreografii se naučil každý z přítomných. Dirigent toho hned využil a než se publikum nadálo, bylo součástí koncertního vystoupení. Také se volila Miss festivalu ABB, a abychom nepěli stále jen my, soutěžící, vystoupila skupina polských zpěváků Affabre, the chamber singers, kteří svou a capella show absolutně strhli veškeré publikum a dočkali se tzv. standing ovation.

Na provedení skladeb festivalu bedlivě dohlížela mezinárodní odborná porota složená ze sborových odborníků na slovo vzatých. Jejími členy byli Dr.h.c., prof. Ondrej Lenárd; Dr. Piotr Janczak, prof. Vesna Šouc, prof. PaedDr. Jiří Skopal, CSc. a doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. Porota posuzovala nejen techniku zpěvu a hlasovou kulturu, intonaci a rytmus, ale i výraz, výběr soutěžního programu a dramaturgii. A právě v poslední zmiňované disciplíně se podařilo APS VŠB-TUO uspět a získat cenu rektora UMB v Banskej Bystrici „Za pôsobivú dramaturgiu“.

A cože jsme zpívali, čím jsme zaujali? Zazněla povinná skladba Lukáše Borzíka Gloria, vzápětí se ozvalo druhé Gloria, tentokrát z pera Knuta Nystedta. Požadavkem poroty byla polyfonní skladba z období renesance či baroka a skladba vlastního národa vzniklá po roce 1985. Dirigent sboru Adam Sedlický vybral polyfonii Weep o mine eyes Johna Benneta a skladbu Zdeňka Lukáše Oj, oj, oj. Dále doplnil program o písně How can I truly say se sólem Martiny Vyležíkové a Northern lights skladatele Oly Gjeila. Je třeba dodat, že Adam Sedlický vede sbor krátce, od ledna 2015, kdy převzal otěže z rukou Mgr. Jana Mlčocha. Ten byl tělem i duší souboru celých 14 let. Během pouhých čtyř měsíců se Adam dokázal sžít se zpěváky, vybrat kvalitní repertoár a připravit APS VŠB-TUO na ABB, kde ve své kategorii dosáhl na místo nejvyšší – ze soutěže si domů odvážel zlaté pásmo.

Jak prohlásil primátor města Banská Bystrica Ján Nosko: „ABB je sviatok zborového spevu a taktiež mladých zanietených ľudí, ktorí majú snahu rozvíjať lásku k národnej kultúre, spoznávať hudbu a tradície iných národov.“ Těšme se tedy na tento svátek opět za dva roky a přejme APS VŠB-TUO štěstí při účasti na XVII. ročníku ABB 2017.

Veronika Koutná