APS získal další zlaté ocenění ze zahraniční soutěže

27. 7. 2015
První Setkání absolventů VŠB-TUO, předávání diplomů na zlaté promoci, odhalení stopy pana Světlíka na chodníku slávy
VŠB-TUO, zazpívat si v nejstarším kostele v Ostravě, získat nového dirigenta a s ním zlato na dvou zahraničních soutěžích? Na akademický rok 2014/2015 budeme vzpomínat ještě dlouho.

V našem APS se za celý akademický rok nenudíme. Není zde místo všechno vyjmenovat a podělit se o zážitky. Proto alespoň to nejdůležitější.

Vánoce APS provází již dlouhá léta 26. 12. Tradiční Svatoštěpánský koncert. Je to náš největší koncert roku a tady jsme se pracovně rozloučili s Honzou Mlčochem, zakladatelem a dlouhých 14 let dirigentem APS.

Ve velmi krátké době jsme oslovili Adama Sedlického, se kterým jsme se přímo vrhli do nové spolupráce. S tímto mladým a houževnatým dirigentem sbor uspořádal dva Inaugurační koncerty a zúčastnil se hned dvou soutěží. V květnu klání mezi vysokoškolskými sbory na Akademické Banské Bystrici (ABB) a v červenci v litevském Vilniusu na mezinárodní soutěži duchovní hudby Laudate Dominum.

O ABB jsme již psali v článku Veroniky Koutné.

Litevský úspěch je teď čerstvý. Vrátili jsme se 8. 7. 2015 plni dojmů vítězů mezinárodní soutěže Laudate Dominum.

Ve středu 1. 7. 2015 vyrážíme od rektorátu VŠB-TUO. V rámci aklimatizace nejdříve poznáváme prostřední nové země. Naše první zastavení bylo v Kaunasu, kde jsme si udělali dopolední procházku městem. Každý si našel své. Někdo prošel každý kousek historie, někdo poseděl v kavárně a prošel si okolí hradu. Byli jsme městem nadšeni.

Další naše cesta byla již do hlavního města Vilnius. U hotelu nás čekala slečna Milda, která se o nás celou dobu starala. Provedla nás městem, kdy jsme si zazpívali v každém kostele, kam jsme vstoupili.

Sobota už byla v soutěžním víru. Přijeli jsme do divadla, vyzkoušeli si akustiku v sále a vyčkávali, až na nás přijde řada. Velmi děkujeme za podporu českému sboru Ondráš z Nového Jičína, který nám z publika dodával energii.

Náš soutěžní program jsme započali osvědčenou a ráznou skladbou Gloria Knuta Nysteda. Po potlesku jsme pokračovali povinnou skladbou Pater Noster Pauliuse Andriuškevičiuse, Ave Verum Williama Byrda. Nakonec zazněla krásná skladba domovského autora našeho dirigenta Mikuláše Schneidera-Trnavského Otče náš. Po dozpívání jsme se již nemohli dočkat večerních výsledků.

Získali jsme 1. místo a ocenění za nejlépe provedenou povinnou skladbu. Byli jsme vyzváni na pódium, kde jsme zazpívali pár skladeb dle vlastního výběru. Adam Sedlický dirigoval společnou skladbu všech sborů Laudate Dominum. Byly to opravdu krásné, výjimečné chvíle, které jsme náležitě oslavili.

Velice nás nadchl nedělní koncert v kostele. Měli jsme jej společný se slovenským sborem Rozkvet. Kostel byl plný posluchačů a bylo velmi milé pro ně zpívat.

Volné chvíle posledních dní jsme opět vyplnili výlety, a to do archeologické rezervace v Kernavé a na hrad Trakai. Po náročném týdnu jsme se cestou zpět do ČR zastavili ve skanzenu v Rumšiškes.

Asi se mi nepodaří popsat všechny chvíle a situace všech zájezdů a akcí, které se sborem pořádáme. Možná proto stojí za to se k nám přidat a ty zážitky zažívat společné s námi! V září začínáme novou sezónu a hledáme právě VÁS! Nebojte se, každý rok vyrážíme do soutěžních a festivalových vírů Evropy.

Martina Vyležíková