Vánoční koncert 2022

Vánoční koncert 2022

Vážení příznivci sborového zpěvu,
zveme Vás na Svatoštěpánský koncert Akademického pěveckého sboru Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.
Uskuteční se na sv. Štěpána – 26. prosince v 17:30 v kostele Krista Krále na Svinově.
K poslechu budou nejen vánoční písně, ale i skladby ze soutěžního programu z německého Marktoberdorfu. 🇩🇪
Těšíme se na Vás!

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :